Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on toimivan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin-, toiminta- ja elinympäristön varmistaminen. Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat maankäyttö ja kaavoitus, ympäristötekniikka, tilapalvelut, liiketoiminta (varikko ja konekeskus), ruoka- ja siivouspalvelut, rakentamisen ohjaus ja valvonta, ympäristönsuojelu sekä vesi- ja viemärilaitos.

Teknisen lautakunnan jäsenet

Raimo Härkönen pj. (varajäsen Jukka-Pekka Pöllänen)
Martti Seppänen vpj. (Kari K. Heikkinen)
Satu Anttonen (Marjo Moilanen)
Arto Heikkinen (Ari Saastamoinen)
Niina R. Kinnunen (Milla Veteläinen)
Elisa Juntunen (Seija Juntunen)
Jouko Kela (Seppo Nyman)
Marjut Kyllönen (Miia Heikkinen)
Riitta Kyllönen (Marja-Liisa Holappa)
Petteri Matero (Olli-Pekka Pyykkönen)
Marko Väyrynen (Iiro Kemppainen)

Esittelijä tekninen johtaja Niina Kinnunen.

Pöytäkirjanpitäjä toimistosihteeri Mari Kela.

Suomussalmi