Korjausavustukset

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksen tarkoitus on parantaa iäkkäiden ja
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen. Kotona asuminen edellyttää, että asunto
on esteetön ja sellaisessa kunnossa, että asuminen siellä on terveellistä ja turvallista huomioon ottaen
asukkaan voimavarat.

Korjausavustusten käsittely on siirtynyt kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle v. 2017 alkaen.

Suomussalmi