Unelmieni Suomussalmi

Värikäs lapsen tekemä piirros.
Klikkaa Annin piirtämää kuvaa ja katso lasten piirroksia unelmieni Suomussalmesta!

Strategia 2022-2025

Suomussalmi nyt ja huomenna

Suomussalmen visio

  • Suomussalmi on muuttovoittopaikkakunta, joka houkuttelee jatkuvasti uusia asukkaita kiinnostavilla asumismahdollisuuksillaan, luonnonläheisillä aktiviteeteillaan sekä monipuolisilla palveluillaan ja työmahdollisuuksillaan.
  • Suomussalmi on kasvava matkailukohde, joka tunnetaan aktiivisen luontoliikkujan Hossasta, Raatteentien historiasta sekä vivahteikkaasta kulttuurista.
  • Arjen helppous, monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja asumisen viihtyisyys takaavat kiinnostavan kohteen uutta kotia etsivälle.
  • Menestyvät yritykset työllistävät monipuolisiin tehtäviin biotaloudesta teknologiateollisuuteen.

Suomussalmen strategia

1. Uudistuminen

• Uskallamme unelmoida, uudistua ja investoida rakentaen pohjaa tulevaisuudelle
• Olemme vastuullinen työnantaja ja pidämme huolta hyvinvoivasta henkilöstöstä
• Teemme päätöksiä suunnitelmallisesti ja huolehdimme taloudesta kestävästi
• Tarkastelemme omia toimintatapojamme rohkeasti ja hyödynnämme digitalisaatiota koko kuntakonsernissa

2. Identiteetti

• Omaleimainen kulttuurimme, ”luova hulluus” sekä ylpeys omasta kotiseudusta osana tekemistämme ja viestintäämme
• Vahva ja terve itsetunto: arvostamme omaa osaamistamme ja vahvuuksiamme
• Lisäämme tunnettuutta nostamalla esiin Suomussalmen arvokkaita mahdollisuuksia
• Tuemme uusien tulijoiden osallisuutta ja sitoutumista yhteisössä

3. Elinvoimaisuus

• Panostamme yritystoiminnan, opiskelumahdollisuuksien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen
• Tarjoamme monipuoliset palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön luonnon helmassa, harrastusmahdollisuuksien ympäröimänä – sujuvaa arkea ipanasta ikäihmiseen
• Huomioimme ympäristöasiat päätöksenteossa ja hyödynnetään luontoa kestävästi siitä samalla huolehtien

4. Yhteisöllisyys

• Kuuntelemme ja kunnioitamme toisiamme luoden turvallisen ja suvaitsevan elinympäristön – kaikki yhdessä
• Tuemme aktiivisten yhdistysten toimintaa
• Päivitämme kuntakuvaa yhdessä kuntalaisten kanssa digitalisaatiota hyödyntäen

5. Hyvinvointi

• Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä
• Ympäröivä luontomme ja sen rytmissä eläminen tarjoavat meille mahdollisuuden rauhoittumiseen, kiireestä irrottautumiseen ja hyvinvointiin keskittymiseen

 

Piirroskuva, jossa maantie muodostaa kehän ja kuntastrtegian nostoja reitillä otsikkoinaan Uudistuminen, elinvoimaisuus, identiteetti, hyvinvointi ja yhteisöllisyys.
Kuntastrategia 2022–2025

Strategia hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 20.6.2022 § 121.

Unelmieni Suomussalmi

Värikäs lapsen tekemä piirros.
Klikkaa Annin piirtämää kuvaa ja katso lasten piirroksia unelmieni Suomussalmesta!
Suomussalmi