Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekistereistä asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Suomussalmen kunta on tiedonhallintalaissa (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.

Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa yleiskuvauksen siitä, miten Suomussalmen kunnan asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta on jäsennetty. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kunnan asiakkaat ja muut asianosaiset voivat entistä paremmin yksilöidä ja kohdistaa tietopyyntönsä.

Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa Suomussalmen kunnassa käsitellään tietoja palveluja tuotettaessa ja asioita käsitellessä.

Suomussalmen kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus täydentyy vuoden 2022 aikana ja sitä päivitetään jatkuvasti.

Suomussalmi