Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja
Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa
Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen(at)suomussalmi.fi

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

https://sote.easiointi.fi/fi/web/suomussalmi-vaka

Hoitoajat ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, mutta jos lomakkeen käyttö ei jostakin syystä onnistu, voit ilmoittaa hoitoajat myös sähköpostitse osoitteeseen pitpk@suomussalmi.fi

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Tulotiedot sekä verotustodistukset toimitettava Tarja Kelalle.

Esiopetus on perusopetuksen alaista toimintaa, johon haetaan esikouluun tulevien lasten perheille toimitetulla lomakkeella. Tulostettava lomake löytyy perusopetuksen asiakirjoista.

Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva päivähoito on varhaiskasvatuksen alaista toimintaa, johon haetaan sähköisen haun Päivähoito/Päivähoitoon hakeminen kautta.

Lue lisää

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja heidän vanhempiensa tietoja. Lue lisätietoa täältä. Linkki avaa pdf-tiedoston uuteen välilehteen.

Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäisille lapsille päivähoitoympäristön, jossa hän saa hoitoa ja huolenpitoa sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan myönteiseksi. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on yhdessä vanhempien kanssa tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle järjestetään kuntouttavaa varhaiskasvatusta yhteistyössä muiden lapselle kuntoutusta antavien tahojen kanssa.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitajia on yksi Pitämän alueella ja yksi kirkonkylän alueella. Sivukylillä perhepäivähoitajan kanssa tehdään yleensä määräaikainen työsopimus lapsen hoidontarpeen ajaksi. Perhepäivähoitoa koskeviin tiedusteluihin vastaa varhaiskasvatuksen johtaja.

Kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Kotihoidontukea haetaan Kelalta. Lue kotihoidon tuesta lisää Kelan sivuilta (linkki avutuu uuteen välilehteen Kelan sivulle)

Seikkailutaidetta Kainuussa

Karhulanvaaran päiväkotiosasto ja Leppikset ovat mukana Seikkailutaidetta Kainuussa -hankkeessa. Tästä linkistä pääset tutustumaan projektiin. 

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen johtaja
Jaana Heikkinen

Toimisto sijaitsee Päiväkoti Taivalkehdossa
Jäniksenpolku 1

Puh. 044 568 4321
sähköposti: jaana.o.heikkinen(at)suomussalmi.fi

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

https://sote.easiointi.fi/fi/web/suomussalmi-vaka

Hoitoajat ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, mutta jos lomakkeen käyttö ei jostakin syystä onnistu, voit ilmoittaa hoitoajat myös sähköpostitse osoitteeseen pitpk@suomussalmi.fi

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Tulotiedot sekä verotustodistukset toimitettava Tarja Kelalle.

Esiopetus on perusopetuksen alaista toimintaa, johon haetaan esikouluun tulevien lasten perheille toimitetulla lomakkeella. Tulostettava lomake löytyy perusopetuksen asiakirjoista.

Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva päivähoito on varhaiskasvatuksen alaista toimintaa, johon haetaan sähköisen haun Päivähoito/Päivähoitoon hakeminen kautta.

Lue lisää

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja heidän vanhempiensa tietoja. Lue lisätietoa täältä. Linkki avaa pdf-tiedoston uuteen välilehteen.

Suomussalmi