Vireillä olevat kaavat

RANTAOSAYLEISKAAVAT

Hossan rantaosayleiskaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Hossan rantaosayleiskaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 17.4. -17.5.2018 välisen ajan Suomussalmen kunnanvirastolla teknisten palvelujen aulassa sekä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Palvelut > Kaavoitus.

Mahdolliset kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 17.5.2018 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Lisätietoja antavat:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199, 70211 Kuopio
DI Timo Leskinen, aluepäällikkö
puh. 040 5089680
timo.leskinen@fcg.fi

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Suomussalmi 17.4.2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Muinaisjäännösinventointi

Natura tarveselvitys

Luonnovaiheen vastineet