Vastuullisuus

Suomussalmen Matkailutoimisto, Visit Suomussalmi lähti korona-aikana mukaan työstämään kestävän matkailun ohjelmaa. Kyseessä on Visit Finlandin luoma Sustainable Travel Finland –ohjelma. Tarkoituksena on rakentaa yhdessä yrittäjien kanssa seudun kestävän matkailun ohjelmaa STF-ohjelmaan tukeutuen. Ohjelman avulla pyrimme kehittämään matkailua vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi. Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaiden sekä yrittäjien tarpeet.

Vastuullisuus ja kestävyys toimivat tärkeinä perusarvoina Suomussalmen Matkailutoimiston ja koko kunnan alueen toiminnassa. Edellä mainittujen arvojen lisäksi pyrimme toimimaan eettisesti. Suomussalmen alueen matkailu ja elämysten tuottaminen perustuu historian, kulttuurin sekä luonnon yhdistämiseen. Paikallisuus ja paikalliset tuotteet sekä palvelut ovat myös tärkeässä osassa kuntamme toimintaa. Alueellamme toimivat matkailuyritykset pyrkivät toimimaan vastuullisesti, luontoa ja kulttuuria kunnioittaen. Osa yrittäjistä onkin jo lähtenyt mukaan vastuullisuuden kehityspolulle. Aktiivinen yhteistyö on yksi tärkeimmistä asioista kehitystyössä.

Suomussalmen Matkailutoimisto aloitti STF-vastuullisuuspolun virtuaalikoulutuksen ensimmäisenä Visit-organisaationa Suomessa. Matkailutoimistosta löytyy toimintasuunnitelma, minkä avulla kehitämme toimintaamme vastuulliseksi. Toimintasuunnitelmassamme otamme huomioon ekologisen, taloudellisen sekä sosiokulttuurisen kestävyyden. Haluamme toimia yhteiskuntavastuullisesti sekä siten, että alueen asukkailla, yrittäjillä ja matkailijoilla olisi turvallinen ja tervetullut olo.

Wild Taiga toimi alueellamme pilottina STF-polun käyttöön ottamisessa. STF-ohjelmaa onkin lähdetty toteuttamaan koko Suomessa. Ensimmäiset parikymmentä yritystä ovat 1.6.2020 saaneet kestävästä matkailusta kertovan Sustainable Travel Finland –merkin. Meidän alueeltamme ensimmäisenä merkin sai Hiljainen Kansa. Toinen hyvä esimerkki vastuullisesta toiminnasta löytyy yrityksestä Kainuun Luontoretket: https://www.reppuretki.fi/tarinat/2020/7/10/vastuullista-luontomatkailua-hossassa.

Alueella vierailijalle on nyt tehty kysely. Voit osallistua vastuullisen matkailun kyselyyn ja voittaa tuotepalkintoja! Kysely on osa Land of National Parks -alueen matkailun kestävyyden kehittämistä ja se toteutetaan Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle ja Gateway to Land of National Parks -hankkeiden yhteistyönä. Vastauksista saadaan arvokasta tietoa alueen matkakohteiden toiminnan kehittämiseksi entistä vastuullisemmiksi. Kiitämme kaikkia vastaajia jo etukäteen. Vastaajien kesken arvotaan tuotepalkintoja. Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti kyselyjakson päätyttyä. Linkki kyselyyn tästä: https://webropol.com/s/kema.

Suomussalmi