Kuntaraha työllistämisen tukena

Suomussalmelaisia pitkäaikaistyöttömiä työllistävien yritysten, yhdistysten ja yksityisten kotitalouksien tukemiseksi ja aktivoimiseksi aloitettiin vuonna 2016 työllistämisen kuntarahakokeilu.

Vuoden 2021 talousarvioon sisältyy 5 000 euron määrärahavaraus työllistämisen kuntarahan jatkolle. Yhdelle työllistettävälle kuntarahaa voi saada enintään 1 800 € (300 € x 6 kk). Kuntarahan vähimmäisjakso on yksi viikko, jolloin kuntarahan suuruus on 75 euroa.

Kuntarahalla tuetaan työllistettävän henkilön työllistymistä. Sitä voidaan käyttää myös ammattia vaihtavien tai tutkintoaan päivittävien kuntalaisten työpaikalla tapahtuvaan osaamisen parantamiseen.

Kuntarahan myöntämisen ehdot:

Kuntarahaa voidaan käyttää esimerkiksi tukemaan yrityksissä tapahtuvaa ammatillisten opintojen suorittamista tai oppisopimuskoulutusta. Työllisyyspalvelut tekee tässä yhteistyötä paikkakunnalla toteutettavan Talentti-hankkeen kanssa.

Tukea saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja perehdyttämistä työtehtäviin. Kuntaraha käytetään työllistettävän ohjaamisesta (esim. työnantajan käyttämä työaika), mahdollisesta kouluttamisesta tai työtehtävien räätälöimisestä (esim. toiminnan muutokset, työvälineet) työnantajalle syntyviin kustannuksiin. Kuntarahaa ei makseta työntekijän palkkakustannuksiin. Kuntarahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijälle maksetaan alan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Päätös kuntarahan myöntämisestä tehdään hakemuksen perusteella elinvoimapalveluissa. Kuntarahaa ei voi hakea takautuvasti, vaan hakemus on laitettava vireille ennen työsuhteen alkamista.

Kuntaraha on harkinnanvarainen tuki. Kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntarahaa.

Kuntarahan hakemuslomake täällä. Printtaa ja täytä.

Täytetyn hakemuslomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa myös skannattuina (kännykällä otettu selkeä kuva käy) sähköpostin liitetiedostona.

Suomussalmi