Vienan reitti

Suomussalmen Vuokin alueelta löytyy yksi Suomen vanhimmista tunnetuista ja karttaan merkityistä kulkuväylistä. Aittojärven seudulle tultaessa reitti kulkee Hyryn ja Malahvian kylien yksityismailla. Täällä reitti on maisemallisesti vaikuttavimmillaan.
Massiivisen Hyrynsärkän harjumuodostelman laelta avautuvat näkymät särkän molemmin puolin kulkevaan vesistöön, joka on itse asiassa juuri Vienan vesireitti.
Myös edustava Hyrynkylän vaara-asutus näkyy reitille hienosti. Vanhassa, kelokkoisessa männikössä kulkevalla reitillä kuulee lähinnä hongikon huminaa, kosken kohinaa ja muita luonnon ääniä.
Särkänpolvea lähestyttäessä molemmin puolin aukeavat laajat jokivarsiniityt, joiden niittohistoriasta kertovat vieläkin nähtävissä olevat latojen jäänteet.

Suomussalmen Yli-Vuokissa sijaitseva Vienan reitti on yhteensä 27 km pitkä ja päättyy Suomen puolella rajavyöhykkeeseen (kulkeminen vaatii rajavyöhykeluvan). Reitin nimi viittaa siihen, että tätä polkujen ja vesiväylien muodostamaa reittikokonaisuutta kuljettiin aikanaan sisämaasta Vienanmerelle ja Karjalaan. Elias Lönnrot käveli Vienan reittiä runonkeruumatkoillaan Kalevalaa varten. Kainuun piirilääkärinä toiminut Lönnrot lähti runonkeruuseen nimenomaan Vängän kylästä, joka lasketaankin Vuokin Vienan reitin viralliseksi alkukohdaksi.

Reittiselostus 
Reittimerkintä: sininen
Kiertosuunta: vastapäivään
Pituus: 50 km

Reitin lähtö on Kuhmontien (tie 912) varrella osoitteessa Hepola-Pehkolantie 1. Ensimmäinen reittietappi kulkee läpi Vängän tilan pihapiirin ja laitumien Rautiaisen myllylle (n. 4 km). Vienan reitti sopiikin erinomaiseksi kuljettavaksi etappi kerrallaan.

Reitin parhainta antia on Vängän kylä, Rautiaisen mylly ja Jumalanhyvänahon laavun seutu. Hyryn särkkien etappi (n. 5 km) salpaa hengen kauneudellaan.

Vienan reitti on merkitty ns. kaksoispilkalla.

Vienan reitti on maisemallisesti vaikuttava polkujen verkosto. Vienan reitti oli aikoinaan valtaväylä Suomen puolelta Karjalaan. Nykyisin tämä historiaa huokuva reitti kulkee läpi erilaisten niitty- ja metsämaisemien. Tasaiselta maalta reitti kohoaa harjumaisiin maisemiin. Reitille kannattaa lähteä juuri sen vaikuttavien maisemien ja monipuolisen luonnon vuoksi.

Ennallistetun Vienan reitin varrelta löytyy opasteita. Kulkeminen tapahtuu osin poluilla, osin retkeilyä varten rakennetuilla puurakenteilla. Vienan reitille pääsee seikkailemaan useiden kilometrien ajaksi keskelle arvokasta ja henkeä salpaavan hienoa luontoa. Retkeilijöitä varten maakuntakaavan reitille on pystytetty opastauluja. Siltoja on uusittu ja soiden yli on rakennettu uudet kapulasillat entisten viereen. Reitin varrelta löytyy autiotupa, muutamia laavuja ja huollettuja tulipaikkoja. Reitin ylläpidosta vastaa Vuokin kyläyhdistys.

Vuokin kyläyhdistyksen kautta on tilattavissa opastettuja retkiä Vienan reitille sekä nähtävissä Rautiaisen mylly toiminnassa.

Yhteystiedot: Vuokin kyläyhdistys
puheenjohtaja Kirsi Sahrman – Hauhia,
kirsi.sh@gmail.com, puh. 050 912 7969

Lisätietoa Vienan reitistä tästä

Suomussalmi