Näljängän Metsästäjät Ry:n metsästysmaja

Näljängän metsästäjien logo