Martinselkonen

Kokeneelle retkeilijälle. Alueen pinnanmuodostus on varsin alavaa joitakin mäkiä lukuunottamatta. Alueella on runsaasti pieniä lampia, puroja ja jokia. Martinselkosessa on merkittyjä polkuja ja joitakin varsin heikosti näkyviä polku-uria, joita pitkin voi kulkea. Martinselkosen halki kulkee Itärajan retkeilyreitti. Alueella on myös kolme autiotupaa. Suojelualueen eteläpuolella sijaitsee Martinselkosen Eräkeskus ja pohjoispuolella Arolan Maatila- ja Erälomat. Itärajan retkeilyreitti kulkee Taivalvaaran paikoitusalueelta Teerilammen autiotuvan kautta Martinselkosen Eräkeskukseen. Matkaa tulee 14,7 km, josta luonnonsuojelualueella 11 km. Alueen lounaispuolelle tulevan metsätien päästä on polku Lintulammen autiotuvalle. Matkaa on 1 km, josta luonnonsuojelualueella 0,5 km.

Tarkemmat tiedot Kainuun ulkoilukartasta.