Kyläluotsi-hankkeen yhteystiedot

Projektipäällikkö
Anni Koukkari
p. 044 7773107
anni.koukkari(at)suomussalmi.fi

Kauppakatu 20 2.krs elinvoimapalvelut
89600 Suomussalmi

Kyläluotsi-hankkeen logo

Seuraa hanketta sosiaalisen median kanavilla. Alla olevista kuvakkeista klikkaamalla pääset hankkeen Facebook ja Instagram sivuille.

kyläluotsi-hanke

 #kylaluotsi

Kyläturvallisuus

 

Kyläturvallisuus on yhteisölähtöistä turvallisuustyötä. Kyläturvallisuuden tavoitteena on vahvistaa asukkaiden omatoimista varautumista erilaisten häiriötilanteiden kuten sähkökatkojen, onnettomuuksien ja tulipalojen varalta. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla omatoimisuus korostuu pidempien välimatkojen takia. Pelastuspalveluiden saaminen paikalle saattaa kestää pitkiäkin aikoja. Onkin tärkeää kehittää kylien varautumista ja välittää tietoa turvallisuutta parantavista toimenpiteistä.

Kylien turvallisuussuunnitelma

Suunnitelmaan kirjataan ylös paikalliset, oman kylän turvallisuushaasteet ja keinot, miten niihin puututaan. Lisäksi suunnitelmaan määritellään aikataulu, vastuutahot ja turvallisuustyön etenemisen seuranta ja suunnitelman päivitys. Tavoitteena on, että suunnitelman päivitys tehdään vähintään 1 krt/vuosi. Turvallisuussuunnitelman päivitys voidaan sujuvasti tehdä kyläyhdistyksen, kylätoimikunnan tai muun kylän toimijayhdistyksen vuosikokouksessa.

Suomussalmella turvallisuussuunnittelussa käytetään Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) laatimaa kyläturvallisuussuunnitelmapohjaa.

Kyläluotsi-hanke järjestää kyläturvallisuustilaisuuksia, joissa käydään läpi turvallisuussuunnittelun lähtökohtia ja käynnistetään kylän turvallisuussuunnitelman laatiminen. Tilaisuuksissa alustajana toimii Aikku Eskelinen.
Hankkeen aikana laaditaan turvallisuussuunnitelmat kaikille halukkaille kylille. Suunnitelmien laatiminen on aloitettu viidelle kylälle.

Kyläturvallisuustilaisuudet:

24.9.2020 klo 17.00 Piispajärvi entinen koulu

8.10.2020 klo 17.00 Vuokin kylätalo

13.10.2020 klo 17.00 Myllylahden entinen koulu

22.10.2020 klo 17.00 Kunnantalo

Tilaisuudet on avoimia tilaisuuksia asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuksissa noudatetaan voimassa olevia korona-ohjeistuksia.

Lisätietoa aiheesta antaa projektipäällikkö Anni Koukkari 044 7773107

Lähteet:
http://www.kodinturvaopas.fi/hyvinvointi/kylaturvallisuus/
http://www.xn--kylturvallisuus-2kb.fi/opas/Etusivu

Kyläluotsi-hankkeen yhteystiedot

Projektipäällikkö
Anni Koukkari
p. 044 7773107
anni.koukkari(at)suomussalmi.fi

Kauppakatu 20 2.krs elinvoimapalvelut
89600 Suomussalmi

Kyläluotsi-hankkeen logo

Seuraa hanketta sosiaalisen median kanavilla. Alla olevista kuvakkeista klikkaamalla pääset hankkeen Facebook ja Instagram sivuille.

kyläluotsi-hanke

 #kylaluotsi

Suomussalmi