Valtuusto ja kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto:
Puheenjohtaja
Erja Helttunen
Hulkonniementie 6 A
89800 SUOMUSSALMI
p. 040 912 8961
erja.helttunen@gmail. com

1. varapuheenjohtaja
Terttu Huttu-Juntunen
Säröspinontie 43
89600 SUOMUSSALMI
p. 050 552 8174

2. varapuheenjohtaja

Keijo Mulari
Pohjolantie 8
89600 SUOMUSSALMI
p. 040 591 6794
Kunnanhallitus:
Puheenjohtaja
Pentti Moilanen
Joukokyläntie 182 A
89600 SUOMUSSALMI
p. 0400 705 930

1. varapuheenjohtaja
Veijo Holappa
Kaaritie 23
89600 SUOMUSSALMI
p. 0500 260 208

2. varapuheenjohtaja
Riitta Mäkeläinen
Karhulanrannantie 8 b
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 044 352 8777
riittahannele.makelainen@gmail.com


Esittelijä
Kunnanjohtaja Erno Heikkinen
p. 044 777 3344
erno.heikkinen@suomussalmi.fi
Pöytäkirjanpitäjä
Hallintojohtaja
Eija Väätäinen
p. 044 588 9330

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan taloudesta ja strategisesta suunnittelusta sekä toimintojen ja talouden yhteensovittamisesta.

Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kunnanhallitus vastaa kunnan elinvoiman kehittämisestä ja elinkeinopolitiikasta sekä kunnan omistajapolitiikasta.

(Hallintosääntö 30.5.2017 / 23 §)

Kunnanhallituksen jäsenet

Pentti Moilanen
Joukokyläntie 182 A
89600 SUOMUSSALMI
p. 0400 705 930
Puheenjohtaja
Veijo Holappa
Kaaritie 23
89600 SUOMUSSALMI
p. 0500 260 208
1. Varapuheenjohtaja
Riitta Mäkeläinen
Karhulanrannantie 8 b
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 044 352 8777
2. Varapuheenjohtaja
Jonna Seppänen
Hossantie 12 A
89920 RUHTINANSALMI
p. 045 673 9552
Pirjo Heikkinen
Näätävaarantie 1
89600 SUOMUSSALMI
p. 0400 191 960
Juha Heikkinen
Alanteentie 14
89600 SUOMUSSALMI
p. 0400 185 762
Matti Mulari
Soutajantie 5
89600 SUOMUSSALMI
p. 0400 102 152
Ahti Pakarinen
Kiannonkatu 28-30 C 22
89600 SUOMUSSALMI
p. 0500 392 452
Janne Laatikainen
Poukamontie 10 C
89440 SAKARA
p. 0400 327 929
Marja-Liisa Holappa
Tervatie 19
89600 SUOMUSSALMI
p. 0400 260 160
Minna Saastamoinen
Raatteentie 126 A
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 044 089 9080
Erja Helttunen
Hulkonniementie 6 A
89800 SUOMUSSALMI
p. 040 912 8961
Valtuuston puheenjohtaja
Terttu Huttu-Juntunen
Säröspinontie 43
89600 SUOMUSSALMI
p. 050 552 8174
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Keijo Mulari
Pohjolantie 8
89600 SUOMUSSALMI
p. 040 591 6794
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Esittelijä

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen

p. 044 777 3344
Pöytäkirjanpitäjä
Hallintojohtaja
Eija Väätäinen
p. 044 588 9330

Valtuusto ja kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto:
Puheenjohtaja
Erja Helttunen
Hulkonniementie 6 A
89800 SUOMUSSALMI
p. 040 912 8961
erja.helttunen@gmail. com

1. varapuheenjohtaja
Terttu Huttu-Juntunen
Säröspinontie 43
89600 SUOMUSSALMI
p. 050 552 8174

2. varapuheenjohtaja

Keijo Mulari
Pohjolantie 8
89600 SUOMUSSALMI
p. 040 591 6794
Kunnanhallitus:
Puheenjohtaja
Pentti Moilanen
Joukokyläntie 182 A
89600 SUOMUSSALMI
p. 0400 705 930

1. varapuheenjohtaja
Veijo Holappa
Kaaritie 23
89600 SUOMUSSALMI
p. 0500 260 208

2. varapuheenjohtaja
Riitta Mäkeläinen
Karhulanrannantie 8 b
89800 SUOMUSSALMI KK
p. 044 352 8777
riittahannele.makelainen@gmail.com


Esittelijä
Kunnanjohtaja Erno Heikkinen
p. 044 777 3344
erno.heikkinen@suomussalmi.fi
Pöytäkirjanpitäjä
Hallintojohtaja
Eija Väätäinen
p. 044 588 9330