Valtuuston puheenjohtajisto 2021–2023

Puheenjohtaja
Milla Veteläinen

1. varapuheenjohtaja
Veijo Holappa

2. varapuheenjohtaja
Jukka-Pekka Alanko

Valtuusto 2021–2025

Uutta! Valtuutetuilla on sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@suomussalmi.fi

Valtuuston jäsenet 20212025 Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä toimielin, joka valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää kunnan talouden ja toiminnan perusteista sekä asettaa hallintokunnille toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää myös kunnan hallinnon rakenteesta, ja valitsee luottamushenkilöt lautakuntiin sekä kunnanjohtajan.

Valtuusto seuraa kunnan asioiden hoitoa ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen avulla.

Kunnanvaltuusto tekee päätökset kunnanhallituksen esittelystä.

Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävinä kunnan internet-sivuilla (Linkki Dynasty-tietopalveluun avautuu uuteen välilehteen.). Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia.

Valtuuston jäsenet (linkki avautuu uuteen välilehteen)

MUUTOKSENHAKU
Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.
Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Tietoja kunnanvaltuuston päätöksistä sekä ohjeita muutoksenhausta saa kunnantalolta:
Keskusarkistonhoitaja Tiina Häkkinen, p. 08 6155 5524
Hallintojohtaja Anniina Niemelä, p. 044 588 9330

Pöytäkirjanpitäjä:
Hallintojohtaja Anniina Niemelä p. 044 588 9330

Valtuuston puheenjohtajisto 2021–2023

Puheenjohtaja
Milla Veteläinen

1. varapuheenjohtaja
Veijo Holappa

2. varapuheenjohtaja
Jukka-Pekka Alanko

Valtuusto 2021–2025

Uutta! Valtuutetuilla on sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@suomussalmi.fi

Valtuuston jäsenet 20212025 Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Suomussalmi