Gateway to Land of National parks -hanke

Gateway Land of National parks – Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen

 

Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Hankkeessa on sekä kaikille osatoteuttajille yhteisiä toimenpiteitä että kunkin osatoteuttajan omat työpaketit, joilla tuetaan oman matkailualueen kehitystä osana koko alueen tavoitteiden saavuttamista. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että alue kehittyy siten, että se tunnetaan paitsi kansallispuistoistaan myös laadukkaista palveluistaan ja kestävän kehityksen huomioivista toimintatavoistaan.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019 – 31.12.2021, ja sen kokonaisbudjetti on 3 635 773€. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 14%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 10%. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja osatoteuttajat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut, Oulun yliopisto, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Syötteen Matkailuyhdistys ry, sekä Sallan, Suomussalmen ja Posion kunnat.

Suomussalmen osuus hankkeessa:
Hossan matkailualueen visio vuoteen 2025 ”Luonnostaan monipuolinen Hossa – Aktiviteettejä ja kulttuuria keskellä luontoa, jokaisena vuodenaikana” tarvitsee edelleen konkreettisia toimenpiteitä. Jo huhtikuussa 2015 määriteltiin, että tarpeena alueella oli markkinointitoimenpiteiden terävöittäminen ja se vaatiikin nyt ehdottomasti vahvistusta sekä siirtymistä suunnitelmallisesti toteutettuun kansainväliseen markkinointiin. Hankkeella täydennetään toimenpiteitä joita Hossan Matkailuyrittäjät tekevät jo omatoimisesti. Toimenpiteenä myynti- ja markkinointimatkat Eurooppaan ja Aasiaan, FAM trip ja mediamatkat alueella sekä kansainvälinen kansallispuisto yhteistyö asiakasmarkkinoinnissa.

Tavoitteena on myös antaa alueelle tietoa kansainvälisen matkailijan tarpeista ja vastuullisesta yritystoiminnasta sekä luoda pohjaa kansainvälisten tapahtumien toteuttamiselle Hossassa. Lisäksi tuotetaan markkinointimateriaalia.

 

Lisätietoja koko hankkeesta:
Projektipäällikkö Tessa Suopanki
Puh. 040 845 0410
tessa.suopanki@naturpolis.fi

 

Suomussalmi yhteyshenkilöt:
Mari Vesterlund
puh. 044 777 3142
mari.vesterlund@suomussalmi.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomussalmi