Suomussalmen kunnan hallinnoimat projektit

Suomussalmen kunta on esimerkiksi tietyllä rahoitusosuudella mukana monissa projekteissa ja hankkeissa, joita hallinnoidaan muualla kuin kunnassa. Yhtenä esimerkkinä voi mainita Kainuun ammattikorkeakoulussa helmikuussa 2019 käynnistynyt VALTO-kehittämishanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia kehittää vapaa-ajan asumiseen liittyvää uutta liiketoimintaa. Suomussalmen kunta hallinnoi tällä hetkellä Talentti-hanketta, keväällä 2019 käynnistynyttä Kyläluotsi-hanketta, Kulttuurinäyttämö Kaunisniemeen -hanketta sekä on osatoteuttajana Gateway to Land of National Parks -hankkeessa.

Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu projektiorganisaatio. Projektilla on käytettävissään määritetyt resurssit ja panokset. Projekti voi syntyä hyvän idean perusteella.

 

 

Suomussalmi