Vanhusneuvosto yhteystiedot

Puheenjohtaja
Pertti Karhapää
karhapaa.pertti@gmail.com
040 567 7005

Varapuheenjohtaja
Sinikka Pyykkönen
sinikka.pyykkonen@gmail.com
040 657 1003

Sihteeri
Anna Tolonen
anna.tolonen@suomussalmi.fi
044 777 3342

Vanhusneuvosto

Kuvassa toimikautensa päättävä vanhusneuvosto. Takarivissä Silja Seppänen (vas.), Veli Kinnunen, Heikki Räisänen, Erja Helttunen, Marja Heikkinen; eturivissä Marja-Liisa Holappa, Pertti Karhapää (pj) Sinikka Pyykkönen (vpj)

Vanhustenviikko 2019  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kuntalain 27 §:

Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kunnanhallitus on asettanut vanhusneuvoston valtuustokaudeksi (2017–2021). Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhusneuvoston toimintasääntö on hyväksytty kunnanhallituksessa 19.12.2017.

Vanhusneuvoston tehtävät:

Kuntalain 27 §:n määrittelemien tehtävien lisäksi vanhusneuvosto

  • seuraa ikääntyneiden tarpeiden ja niitä vastaavan palvelutarjonnan kehitystä kunnassa
  • seuraa kunnan päätöksentekoa ikääntyneiden kannalta
  • antaa pyydettäessä lausuntoja kunnan toimielimille ikääntyneitä koskevissa asioissa
  • tekee kehittämisehdotuksia kunnanhallitukselle ja muille kunnan toimielimille ikääntyneitä koskevissa asioissa
  • tekee tarvittaessa aloitteita kunnalle ja muille viranomaiselle tai yksityisille palveluntuottajille
  • tiedottaa käsittelemistään asioista monipuolisesti eri tiedotuskanavia hyödyntäen

Vanhusneuvoston jäsenet 2017 – 2021

Vanhusneuvoston pöytäkirjat

Vanhusneuvosto yhteystiedot

Puheenjohtaja
Pertti Karhapää
karhapaa.pertti@gmail.com
040 567 7005

Varapuheenjohtaja
Sinikka Pyykkönen
sinikka.pyykkonen@gmail.com
040 657 1003

Sihteeri
Anna Tolonen
anna.tolonen@suomussalmi.fi
044 777 3342

Suomussalmi