Ruukinkankaan koulu

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkatu 5, 89600

+358447773329

titta.moilanen@edu.suomussalmi.fi

Koulun esittely

Ruukinkankaan koulu sijaitsee Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä. Koulurakennus on otettu käyttöön vuonna 1963 ja monien vaiheiden jälkeen koulusta on kehittynyt nykyaikainen ja teknologialtaan hyvin varusteltu E-9 lk. yhtenäiskoulu. Ruukinkankaan koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee lukio, liikuntahalli, urheilukenttä sekä jäähalli.

Koulussa on lukuvuonna 2019–2020 oppilaita yhteensä 472, joista alakoulun puolella 268 ja yläkoulun puolella 204. Opettajia koulussa on n. 50 ja koko henkilöstön määrä on n. 75.

Lukuvuoden 18–19 alussa Ruukinkankaan alaluokkalaiset aloittivat koulunkäynnin väistötiloissa Alvarin pihalle pystytetyssä konttikoulussa. Yläluokkalaiset siirtyivät väistötiloihin syyslukukauden aikana Ruukinkankaan kentälle pystytettyyn konttikouluun. Ruukinkankaan vanhassa koulurakennuksessa on teknisen työn ja musiikin luokka, kotitalous- ja fysiikka/kemian luokat sekä ruokala.

Esiopetustilat sijaitsevat Taivalalasella Hakakadulla ja Taivalkehdon viereisessä ns. pikkutalossa. Esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito järjestetään Taivalkehdossa, joka sijaitsee esiopetustilojen läheisyydessä.

Koulumme keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsestään, toisista ihmisistä ja ympäristöstään vastuuta ottavia kansalaisia sekä antaa riittävät valmiudet ja taidot jatko-opintoihin. Koulua johtavat rehtori ja apulaisrehtori apunaan opettajista muodostettu suunnittelutiimi. Koulun oppilashuolto ja opiskelun tuki on hyvin järjestetty. Koulusta löytyy paljon moniammatillista osaamista opettajien ja erityisopettajien lisäksi, kuten useita koulunkäynninohjaajia, koulukuraattori, miekkari, koulupsykologi ja terveydenhoitaja.

Ruukinkankaan koulussa on aktiivista oppilaskunta-, tukioppilas- ja vanhempainyhdistystoimintaa. Koululla on lisäksi oma koulupoliisi ja kiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu – toiminta on koulumme jokapäiväistä arkea.

 

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkatu 5, 89600

+358447773329

titta.moilanen@edu.suomussalmi.fi