Ruukinkankaan koulu

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkatu 5, 89600

+358447773329

titta.moilanen@edu.suomussalmi.fi

Ajankohtaista

Muutokset koulukuljetuksiin Ruukinkankaan koulun 1-6 lk toimipaikan siirtyessä konttikouluun Alvariin 1.8.2018 alkaen

Ruukinkankaan koulun 1-6 luokkien toimipaikka siirtyy 1.8.2018 alkaen konttikouluun Alvariin. Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tulee määräytymään uuden toimipaikan mukaan.

Alla olevasta karttalinkistä pääset tarkastelemaan etäisyyksiä konttikouluun Alvariin Suomussalmen keskustan eri alueilta.

Kartta

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen (perusopetuslaki 32 §). Kunta voi järjestää omalla päätöksellään koulukuljetuksia myös lyhyemmille koulumatkoille.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt 27.1.2016 § 7 Suomussalmen kunnan perusopetuksen koulukuljetusperusteet. Perusteissa todetaan seuraavaa:

Koulukuljetuksia järjestetään seuraavasti:
– E – 3 luokan oppilaille yli 2 km:n koulumatkalta koko kunnan alueella (kunta ei siis järjestä kuljetuksia 0-2 km matkalle)

Tien vaarallisuuden perusteella alle 5 km:n koulumatkat järjestetään seuraavasti:
– Ruukinkankaan koulun ja konttikouluun Alvariin 5-tien varresta Karvolasta tuleville E – 9 lk:n oppilaille

Kaljuskylän alueen pysäkit ilmoitetaan huoltajille tekstiviestillä koulukuljetuskilpailutuksen valmistumisen jälkeen elokuun alussa. Oppilaiden kuljetus tullaan järjestämään alueella siten, ettei oppilaille tule valtatie 5:n ylitystä.

Peruskoululaisten koulukuljetukset järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kunta järjestää kuljetuksen lapsen väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen.

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos oppilaan koulumatka on järjestetty linja-autolla tai taksilla, voi hän joutua kävelemään osan matkasta, ellei koulumatkaan päivittäin käytetty aika ylitä perusopetuslaissa annettuja aikarajoja.

Taajamassa koulumatkan pituus mitataan lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin kotiportilta koulun linja-autopysäkille tai koulun portille.

Lisätietoja asiasta antaa:
Tarja Kela p. 044 777 3212 tarja.kela@suomussalmi.fi
Sirpa Mikkonen 044 523 4020 sirpa.mikkonen@suomussalmi.fi

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkatu 5, 89600

+358447773329

titta.moilanen@edu.suomussalmi.fi

Suomussalmi