Perusopetuksen hankkeet

Opetushallitus (OPH) sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM) rahoittavat suurimman osan perusopetuksen hankkeista.

Kerhotoiminnan kehittäminen

Tavoitteena koulun kerhotoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä lapsen ja nuoren kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen laadukkaan ja monipuolisen kerhotoiminnan avulla. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Liikkuva koulu

Hankkeen tavoitteena on Liikkuva koulu – toimintakulttuurin luominen, koulun toimintaympäristön ja arjen muuttaminen pysyvästi aktiivisemmaksi. Keskeistä on opetushenkilöstön ja avustajien sitouttaminen liikkuvan ja toiminnallisen koulupäivän luomiseen. Tavoitteena on mahdollistaa oppilaiden osallistuminen liikkuvan koulupäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi tavoitteena on saada huoltajat tiedostamaan ja toimimaan liikkuvan arjen saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös aktivoida yhteistyötä kunnan eri toimialojen, liikuntaseurojen ja -järjestöjen kanssa.

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto (AVI).

Erasmus+ Suvaitsevainen liikkuva koulu

Tavoitteena on tarjota Ruukinkankaan koulun opettajille täydennyskoulutusta monikulttuurillisuuteen, liikuntakasvatusmenetelmiin ja kielitaitoon liittyen.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus

TEKO-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen Karhulanvaaran koululle ja Ruukinkankaan koululle.

Kielistä kivaa kipinää kansainvälistymiseen Kainuussa – hanke

Opetushallitus (OPH) on myöntänyt valtion erityisavustusta kieltenopiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa. Hanketta hallinnoi Kajaani ja siinä ovat mukana myös Suomussalmi, Sotkamo ja Ristijärvi.

Digiloikkaa taitavasti ja turvallisesti

Opetushallitus (OPH) on myöntänyt valtion erityisavustusta perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen.

Suomussalmi