Liittymis- ja sopimusasiat

Vesihuoltopäällikkö
Timo Moilanen
p. 044 567 3458
timo.moilanen@suomussalmi.fi

Laskutus

Palvelusihteeri
Pirjo Heikkinen
p. 044 777 3367
pirjo.an.heikkinen@suomussalmi.fi

Tekninen sihteeri
Maija-Liisa Huotari
p. 044 777 3370
maija-liisa.huotari@suomussalmi.fi

 

Vesilaitos

Vesilaitoksenhoitaja
Pasi Holappa
p. 044 567 3438
pasi.holappa@suomussalmi.fi

Laitosmies
Marko Lauronen
p. 044 777 3029
marko.lauronen@suomussalmi.fi

 

Pitämän jäteveden puhdistamo

Ilkka Juntunen
p. 044 020 6508
ilkka.juntunen@suomussalmi.fi

Hannu Juntunen
p. 044 022 8189
hannu.juntunen@suomussalmi.fi

Vesihuolto

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VESIMITTARILUKEMAT SÄHKÖISESTI

Suomussalmen kunnan vesilaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä. Vesilaitos huolehtii siitä, että talousveden jakelu on määrällisesti ja laadullisesti häiriötöntä ja jäteveden puhdistus on lupaehtojen mukaista.

Suomussalmen vesilaitos toimittaa asiakkaille pelkästään pohjavettä. Oikaistuna kunnan vesijohtoverkosto ulottuisi kunnan päästä päähän Viitostietä pitkin, eli on 112 kilometrin pituinen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2016 – 2021 on valmistunut.

Vesi- ja jätevesimaksut
  • vesimaksu 1,13 €/m³ (alv 24 %)
  • jätevesimaksu 3,39 €/m³ (alv 24 %)
Liittymismaksut
  • vesilaitoksen liittymismaksu 1,35 € x rakennuksen kerrosala
  • viemärilaitoksen liittymismaksu 1,92 € x rakennuksen kerrosala
Liittymismaksujen perusteena olevat rakennusten kerrosalat määräytyvät eri kiinteistöissä seuraavasti
  • omakotitalot, rakennuksen kerrosala x 5
  • rivitalot, rakennuksen kerrosala x 4
  • muut rakennukset, rakennuksen kerrosala x 3

 

 

Vesilaitoksen toiminta-alueet

 

Liittymis- ja sopimusasiat

Vesihuoltopäällikkö
Timo Moilanen
p. 044 567 3458
timo.moilanen@suomussalmi.fi

Laskutus

Palvelusihteeri
Pirjo Heikkinen
p. 044 777 3367
pirjo.an.heikkinen@suomussalmi.fi

Tekninen sihteeri
Maija-Liisa Huotari
p. 044 777 3370
maija-liisa.huotari@suomussalmi.fi

 

Vesilaitos

Vesilaitoksenhoitaja
Pasi Holappa
p. 044 567 3438
pasi.holappa@suomussalmi.fi

Laitosmies
Marko Lauronen
p. 044 777 3029
marko.lauronen@suomussalmi.fi

 

Pitämän jäteveden puhdistamo

Ilkka Juntunen
p. 044 020 6508
ilkka.juntunen@suomussalmi.fi

Hannu Juntunen
p. 044 022 8189
hannu.juntunen@suomussalmi.fi