Ympäristöasiat ja – valvonta

Ympäristötarkastaja
Jukka Korhonen

p. 0440 384 341
jukka.korhonen@suomussalmi.fi

Hankkeet

Peranganreitin latvajärvien vedenkorkeuden nosto

Suomussalmen kunta valmistelee vesilupahakemusta Peranganreitin latvajärvien ali – ja keskivedenkorkeuksien nostamiseksi rakentamalla pohjapato Iso-Perankajärven luusuaan. Latvajärvet ovat: Haukijärvi, Siikajärvi, Pieni-Perankajärvi ja Iso-Perankajärvi.

Saate suostumuksiin

Vesilupahakemus

Yleiskartta rantaviivan muutoskohteista

Pohjapadon suunnitelmakartta

Yleiskartta pohjapadon sijainnista

Pohjavesialuekartta

 

Ympäristöasiat ja – valvonta

Ympäristötarkastaja
Jukka Korhonen

p. 0440 384 341
jukka.korhonen@suomussalmi.fi

Suomussalmi