Kadut ja yksityistiet

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kadut
Esa Moilanen
p. 044 0252 903
esa.moilanen@suomussalmi.fi

 

Yksityistiet ja kadut

Yksityisteiden aurausavustukset

Yksityisteiden avustuskriteerit ovat muuttuneet uuden yksityistielain astuttua voimaan vuoden 2019 alussa. Uuden lain mukaan yksityisteistä on mm. pitänyt olla ajankohtaiset tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä mm. painorajoituksista, tienkäytön rajoituksista ja kielloista. Tiekunta on avustusten saamisen keskeisin edellytys. Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu tai sen tietoja ei löydy yksityistierekisteristä, ei kunta voi hoitaa tien kunnossapitoa tai maksaa yksityistielain perusteella avustuksia.

Uuden hakijan avustushakemuslomake

Talvikauden 2020-2021 avustus on haettava 31.5.2021 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Aiemmin avustusta saaneiden ilmoitukset Tilda Laurilalle, puh. 044 777 3371 tai sähköpostilla tekniset@suomussalmi.fi

AVUSTUSOHJE LYHYESTI

  • kiinteistön pitää olla vakituisesti asuttu
  • tien pituus vähintään 100 metriä
  • pitää olla perustettuna tiekunta, mikäli osakkaita on enemmän kuin 2
  • nykyiseen kunnossapitourakkaan (2018–2023) ei oteta uusia teitä
  • vapaa-ajanasunnolla pysyvästi asuvat voivat hakea avustusta (ei käytössä toista osoitetta)

Linkki avustuohjeisiin: Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen tai kunnan suorittama kunnossapito yksityisteillä (Suomussalmen kunnanvaltuusto 10.12.2019 § 49)

Tiivistelmä uusista säännöistä täällä.

Rakennettu ympäristö, puistot, liikenneverkot

Alueen tärkeimmät puistot ovat Jätkän-, Ruomasian- ja Kiannonpuisto. Taajamien alueiden puistometsien hoitoa ohjaa laadittu hoitosuunnitelma, jota asteittain toteutetaan.

Kadut ja yksityistiet

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kadut
Esa Moilanen
p. 044 0252 903
esa.moilanen@suomussalmi.fi

 

Suomussalmi