Sakaranjärven ranta-asemakaava

Sakaranjärven ranta-asemakaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 13.6. -28.6.2019 välisen ajan Suomussalmen kunnanvirastolla teknisten palvelujen aulassa sekä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi.

Ranta-asemakaava on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 26.3.2019. Ranta-asemakaava koskee tilojen Vapunkaarre ja Hirviaho ranta-alueita Sakaranjärven rannalla. Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-3 sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalousalueet.

Mahdolliset kaavaluonnosta koskevat mielipiteet tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 28.6.2019 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Suomussalmi 13.6.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos osa 1

Kaavaluonnos osa 2

Kaavaselostus