Kurimon alueen asemakaavan muutos

Kurimon entisen hoitokodin alueen asemakaavan muutos on tullut vireille
Suomussalmen kunnanhallituksen päätöksellä 26.3.2019 § 61.
Alueen asemakaava on tarkoitus ajantasaistaa nykyisen maankäytön mukaiseksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 14.5.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lisätietoja antavat:
Niina Kinnunen
tekninen johtaja
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Suomussalmi