Kirkonkylän asemakaavan muutos

Kirkonkylän asemakaavan muutosta koskeva kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 13.6. -28.6.2019 välisen ajan Suomussalmen kunnanvirastolla teknisten palvelujen aulassa sekä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi.

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa Kirkonkylän asemakaavan kortteliin 2506 liittyvää virkistys- ja liikennealuetta siten, että tarpeeton venevalkama ja pysäköinti-alue poistetaan ja alueelle osoitetaan kaksi lomarakennuspaikkaa.

Mahdolliset kaavaluonnosta koskevat mielipiteet tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 28.6.2019 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Suomussalmi 13.6.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos

Kaavaselostus