Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Kirkonkylän asemakaavan muutos

Kirkonkylän asemakaavan muutosta koskeva kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 13.6. -28.6.2019 välisen ajan Suomussalmen kunnanvirastolla teknisten palvelujen aulassa sekä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi.

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa Kirkonkylän asemakaavan kortteliin 2506 liittyvää virkistys- ja liikennealuetta siten, että tarpeeton venevalkama ja pysäköinti-alue poistetaan ja alueelle osoitetaan kaksi lomarakennuspaikkaa.

Mahdolliset kaavaluonnosta koskevat mielipiteet tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 28.6.2019 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Suomussalmi 13.6.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Suomussalmi