Lisätietoja antavat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199, 70211 Kuopio
DI Timo Leskinen, aluepäällikkö
p. 040 5089680
timo.leskinen@fcg.fi

Vs. tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Hossanniemen ja Hossan luontokeskuksen ympäristön ranta-asemakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Hossanniemen ja Hossan luontokeskuksen ympäristön ranta-asemakaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 7.3. -22.3.2019 välisen ajan Suomussalmen kunnanvirastolla teknisten palvelujen aulassa sekä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi.

Mahdolliset kaavaluonnosta koskevat mielipiteet tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 22.3.2019 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Suomussalmi 7.3.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos osa 1

Kaavaluonnos osa 2

Kaavaselostus

 

Lisätietoja antavat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199, 70211 Kuopio
DI Timo Leskinen, aluepäällikkö
p. 040 5089680
timo.leskinen@fcg.fi

Vs. tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi