Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Haapolammen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että kaavaluonnos Haapolammen ranta-asemakaavan osittaisesta kumoamisesta pidetään yleisesti nähtävillä 11.6. – 26.6.2020 välisen ajan Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi kohdassa Asuminen ja Ympäristö >Kaavoitus ja mittaus > Vireillä olevat kaavat.

Mahdolliset kaavaluonnosta koskevat mielipiteet tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna sähköpostilla tai kirjeitse 26.6.2020 mennessä osoitteeseen: kunta@suomussalmi.fi tai Suomussalmen kunta, tekninen lautakunta, PL 40, 89601 SUOMUSSALMI.

Haapolammen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 11.6.2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 

 

 

 

Lisätietoja antavat

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Suomussalmi