Lisätietoja antavat

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Vireillä olevat kaavat

RANTAOSAYLEISKAAVAT

Hossan rantaosayleiskaavan muutos

Suomussalmen kunnanhallitus on määrännyt 10.9.2018 §:ssä 158 Hossan ranta-osayleiskaavan muutoksen tulemaan voimaan niiden alueiden osalta, joihin ei kohdistu valituksia (Maankäyttö- ja rakennuslaki 201 §). Voimaan tullut rantaosayleiskaava on nähtävillä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla www.suomussalmi.fi.

Kunnanhallituksen päätös

Kaavakartta

Kaavaselostus

Natura tarveselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Lisätietoja antavat

Tekninen johtaja
Niina Kinnunen
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi