Saukkojärven ranta-asemakaava

Suomussalmen kunnanhallitus on hyväksynyt 6.2.2018 § 26 Saukkojärven ranta-asemakaavan. Kaava koskee Kiantajärveen kuuluvan Sauk-kojärven ranta-alueita Saukkolahden etelärannalla.

Suomussalmi 14.6.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Luontoselvitys

Muinaisjäännösten inventointi

Suomussalmi