Kaavoitusasiat

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen

p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi

Saukkojärven ranta-asemakaava

Suomussalmen kunnanhallitus on hyväksynyt 6.2.2018 § 26 Saukkojärven ranta-asemakaavan. Kaava koskee Kiantajärveen kuuluvan Sauk-kojärven ranta-alueita Saukkolahden etelärannalla.

Suomussalmi 14.6.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Luontoselvitys

Muinaisjäännösten inventointi

Kaavoitusasiat

Maanmittausinsinööri
Jarkko Juntunen

p. 044 568 4335
jarkko.juntunen@suomussalmi.fi