Ajankohtaista

syys 24

Avoin haku edustajaksi vanhus- ja vammaisneuvostoon

Suomussalmen kunta pyytää vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan osallistumisesta kiinnostuneita tahoja ehdottamaan edustajaa ja varaedustajaa valtuustokaudelle 2021–2025. 

Ehdotukset pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle osoitetussa viestissä 3.10.2021 mennessä, joko sähköpostitse osoitteeseen kunta@suomussalmi.fi tai postitse osoitteeseen Suomussalmen kunta, PL 40, 89601 Suomussalmi.  

Suomussalmen kunnan vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 2014 alkaen, ja se laajenee nyt vanhus- ja vammaisneuvostoksi. 

Vanhusneuvosto on kuntalain mukainen elin, joka asetetaan ikääntyneen väestön  osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisneuvosto puolestaan varmistaa vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus neuvostossa. 

Vanhus- ja vammaisneuvostoilla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Kunnanhallitus pyytää vanhus- ja vammaisneuvostoon edustajan ja varaedustajan nimeämistä seuraavilta tahoilta: Suomussalmen Eläkeläiset ry, Eläkeliiton Suomussalmen ja Ruhtinansalmen yhdistykset, Kajaanin seudun invalidit ry, Suomussalmen Kehitysvammaisten Tuki ry, Suomussalmen seurakunta ja Kainuun sote -kuntayhtymä sekä kunnan sivistys- ja tekniset palvelut. Kunnanhallitus nimeää neuvostoon kaksi edustajaansa ja heille varaedustajat.   

Kunnanhallitus pyytää muita vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan osallistumisesta kiinnostuneita tahoja ehdottamaan edustajaa ja varaedustajaa tämän kunnan verkkosivuilla julkaistavan avoimen haun kautta. 

Kunnanhallitus vahvistaa vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanon kokouksessaan 19.10.2021.  

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukset pidetään päiväaikaan ja sen jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja matkakulut kunnan hallintosäännön mukaisesti. 

Hallintopalvelut toimittaa neuvostolle sihteerin. 

Lisätiedot: hallintojohtaja Anniina Niemelä, p. 044 588 9330 tai anniina.niemela@suomussalmi.fi. 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi