Ajankohtaista

syys 16

Turvallisen tapahtuman järjestäminen

Tapahtumajärjestäjä, mietitkö miten järjestät tapahtuman turvallisesti? Kai­nuun so­te jär­jes­tää yh­tei­sen verkkoti­lai­suu­den kai­nuu­lai­sil­le yh­dis­tys-, seu­ra- ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le maanantaina 5.10.2020 klo 17. Tule kuulolle, kun Kai­nuun pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri an­taa oh­jeis­tuk­sia tur­val­li­seen har­ras­ta­mi­seen ja ko­koon­tu­mi­siin ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si, eten­kin ryh­mä­muo­toi­sis­sa toi­min­nois­sa.

Ti­lai­suus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le kai­nuu­lai­sil­le yh­dis­tys-, seu­ra- ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le, joi­den tu­lee vas­ta­ta toi­min­nan tur­val­li­suu­des­ta omas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sään. Linkki verkossa pidettävään Teams-pa­la­ve­riin on tässä:  Liity Microsoft Teams -kokoukseen

tai tästä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY2YjRkN2MtZDRlZS00YjczLWExYWQtZWZjNDY4MWFkMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281779a3e-04a5-41de-a138-94f8e02d971f%22%2c%22Oid%22%3a%2263c68027-e7da-462e-bb90-3f1d63d88b3c%22%7d

 

Viestiä voi ja saa jakaa omille sidosryhmille.

Artikkelikuvassa Suomussalmen kyläparlamentti koolla toukokuussa 2019. Arkistokuva Tuula Leskinen / Suomussalmen kunta.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi