Ajankohtaista

maalis 13

Suomussalmen kunnan ajankohtaistiedote koronaviruksesta

Suomussalmen kunnan 13.3.2020 päättämät toimenpiteet ja suositukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kuntalaisten ja henkilöstön keskuudessa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on tehnyt Tartuntatautilain 58 § nojalla tehtyyn päätöksen, jolla suositellaan tapahtumien järjestämisestä  Kainuussa seuraavaa:

Tartuntatautilain 58 § nojalla kaikki ei-lakisääteiset järjestetyt tilaisuudet ja kokoontumiset Kainuun alueella suositellaan peruttavaksi. Kielto on voimassa 13.3.2020 alkaen yhden kalenterikuukauden ajan. Lakisääteisissä ja lakisääteiseen rinnastettavissa kokoontumisissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää etäyhteyksiä. Kainuun Pelastuslaitos informoi tiedossaan olevien tapahtumien järjestäjiä rajoituksista. Rajoitukset eivät koske jatkuvaluonteisia avoimia palveluita kuten esim. näyttelyitä tms. missä ihmisvirta on spontaania ja jatkuvaa.

Suomussalmella toimet ovat seuraavat ja ovat voimassa 31.5.2020 asti, tai kunnes toisin tiedotetaan.

 • Seurojen ja järjestöjen toiminta kunnan kiinteistössä kielletään. Näitä tiloja ovat esimerkiksi: koulujen salit, liikuntahalli, kunnantalon kokoustilat ja kirjaston kokoustilat.
 • Koulujen ja varhaiskasvatuksen ulkomaan ja kotimaan retket sekä leirikoulut perutaan.
 • Kianta-Opiston ja musiikkiopiston kurssit keskeytetään.
 • Virkistyskylpylä Kiannon Kuohujen kuntosali suljetaan.
 • Uimahalli ja kirjasto ovat auki, mutta kaikki ryhmätoiminta, kuten vesijumpat on peruutettu.
 • Nuorisotilat suljetaan toistaiseksi.
 • Koulujen kerhotoiminta jatkuu normaalisti.

Tämän lisäksi suositellaan:

 • välttämään tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa on paljon ihmisiä
 • huolehtimaan käsien pesusta ja yskimishygieniasta
 • yksittäiset toimijat harkitsevat omia rajoituksia.

Suomusalmen kunta ohjeistaa erilaisia tilaisuuksia järjestäviä tahoja käyttämään harkintaa ja tarvittaessa rajoittamaan ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.

Koulujen ja päiväkotien tilannetta seurataan tiiviisti, ja niistä koskevista mahdollisista rajoituksista tiedotetaan myöhemmin.

Jäähalliyhtiö on päättänyt 13.3.2020 sulkea jäähallin, ja kausi on siten päättynyt.

Vierailut kuntaan ja kunnan omat tilaisuudet

 • Suomussalmen kuntaan ja sen eri kohteisiin suuntautuvat vierailut ja ryhmien vastaanottamiset peruutetaan toistaiseksi.
 • Suomussalmen kunnan omien delegaatioiden ei-välttämättömät vierailut kotimaassa perutaan tai siirretään myöhäisempään ajankohtaan.
 • Kunnan omat tai yhteistyössä järjestettävät yleisötilaisuudet peruutetaan.

Kokoukset

 • Toimielinten kokoukset pyritään järjestämään normaalisti.
 • Kokouksiin saa osallistua ainoastaan terveenä.
 • Mikäli on palannut ulkomaan matkalta, tulee mahdollisuuksien mukaan kutsua paikalle varajäsen, mikäli kokous pidetään 14 vrk aikana palaamisesta. Henkilökohtaisia käyntejä esim. kunnanvirastolla on vältettävä em. ajan.
 • Kunta lisää valmiutta sähköiseen kokoustamiseen.

Käsi- ja muu hygienia

 • Kättely lopetetaan kunnan toimipisteillä toistaiseksi, mistä tiedotetaan ovilla erillisin kyltein. Käsien pesemisestä ohjeistetaan vesipisteillä erillisin selkein ohjeistuksin.

Matkustaminen ja matkalta paluu omalle henkilökunnalle

 • Kaikesta työhön liittyvästä matkustamisesta ulkomailla pidättäydytään toistaiseksi. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomaanmatkat perutaan tai siirretään. Kotimaan työmatkustaminen pyritään korvaamaan etäyhteyksillä. Ei-välttämättömiin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin, jotka edellyttävät matkustamista, ei osallistuta toistaiseksi.
 • Henkilökuntaan kuuluvista ne, jotka palaavat ulkomailta työ- tai vapaa-ajan matkalta, keskustelevat esimiehen kanssa töihin paluun ajankohdasta ennen työpaikalle tuloa. Suomen hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi on mahdollisuus pitää vapaaehtoisesti vuosilomia (myös tulevia), ylityövapaita tai sopia korvaavasta työstä. Työehtosopimuksien ohjeistusta noudatetaan. Lisäksi muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää. Epidemia-alueeksi luetaan nyt kaikki ulkomaat.

Matkustaminen ja matkalta paluu lapset, nuoret, opiskelijat (myös aikuiset kansalaisopiston ja musiikkiopiston opiskelijat).

 • Suomen hallitus suosittaa, että epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissa-olosta (kaksi viikkoa) yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa. Epidemia-alueeksi luetaan nyt kaikki ulkomaat. Suositus koskee kaikkea koulutusta myös kansalaisopistoa ja musiikkiopistoa sekä taiteenperusopetusta.
 • Koulukirjat ja -tarvikkeet säilytetään kevään ajan kotona ja kouluun huolehditaan päivittäin tarvittavat kirjat ja materiaalit. Koulut varautuvat etäopetuksen käyttöönottoon.

Etätöiden tekeminen

 • Kunnassa varaudutaan etätöiden tekemiseen. Toistaiseksi noudatetaan kunnan etätyöohjetta soveltuvin osin kuitenkin niin, että etätyötä saa tehdä myös esimiehen määrittelemän, pidemmän ajan. Esimiehet kartoittavat alaisestaan henkilöstöstä ne, joilla on mahdollisuus tarvittaessa tehdä etätöitä.
 • Kannettavat tietokoneet tai tabletit otetaan työpäivän jälkeen mukaan kotiin, jotta etätyön tekeminen on kotoa käsin tarvittaessa mahdollista.
 • Johtoryhmä ohjeistaa etätyöohjeesta mahdollisessa poikkeustilanteessa – kuten karanteenissa – erikseen.
 • Esimiehen kanssa on syytä neuvotella etätyöstä tai korvaavasta työstä mikäli työntekijällä on jokin perussairaus (kuten sydän- ja verisuonitauti, keuhkosairaus tai diabetes) ja asiakaskontakteja.
 • Sairastunut työntekijä on oikeutettu sairaspäivärahaan. Oireeton työntekijä on ensisijaisesti työnantajan palveluksessa. Mikäli karanteeni katsotaan välttämättömäksi, syntyy oikeus tartuntatautilain mukaiseen sairauspäivärahaa vastaavaan päivärahaan.

Sairastapaukset

 • Suomussalmen kunnan työntekijät voivat kuumetaudissa ja hengitystieoireista kärsiessä toistaiseksi olla pois esihenkilön luvalla omalla ilmoituksella viisi päivää. Normaaleissa sairastapauksissa asioidaan työterveyshuollossa.
 • Jos epäilee saaneensa koronavirusinfektion, noudatetaan Kainuun soten ohjeita.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronavirus-covid-19-epaily-miten-toimitaan.

Tiedottaminen

 • Kainuun sote-kuntayhtymä ja Suomussalmen kunta tiedottavat ja ohjeistavat koronavirukseen liittyvistä toimenpiteistä säännöllisesti. Tuorein tieto lisätään mahdollisimman nopeasti kunnan internet-sivuille ja sosiaalisen median kanaviin. Kunnanjohtaja vastaa viestinnästä ja ohjeistaa viestinnän suhteen johtoryhmän kanssa. Yhteydenotot ja kysymykset kunnan koronavirukseen liittyviin toimenpiteisiin, ohjeistuksiin ja varautumiseen ohjataan kunnanjohtaja Erno Heikkiselle tai hallintojohtaja Anniina Niemelälle.

Varautuminen

 • Kunnan johtoryhmän jäsenet edellytetään olemaan tavoitettavissa ympäri vuorokauden työnumerosta toistaiseksi.
 • Mitään syytä paniikkiin ei ole, mutta Suomusalmen kunta varautuu myös siihen, että valtion tai AVI:n toimesta tiettyjä palveluja määrätään laitettavaksi kiinni.
 • Kunnan varautumisen tavoitteena on turvata yhteiskunnan toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa mahdollisimman pitkään. Osa tätä ovat mm. terveydenhuolto, koulut, päiväkodit ja teiden kunnossapito.
 • Töistä, koulusta ja päiväkodista poisjääminen, jos on flunssan oireita, käsien pesu ja kaikenlaisten matkojen välttäminen ja etätöiden tekeminen matkalta palaamisen jälkeen ovat sellaisia toimia, joilla nimenomaan pyritään turvaamaan yhteiskunnan toiminnot ja riskiryhmässä olevien ihmisten terveys.

Suomussalmen kunta, Kainuun kunnat ja Kainuun sote-kuntayhtymä seuraavat tiiviisti viranomaisten ohjeistuksia käynnissä olevaan koronaviruspandemiaan liittyen ja kokoontuvat säännöllisesti etäkokouksiin päivittämään tilannetta ja luomaan ohjeita muuttuvassa tilanteessa.

Lisätiedot:

kunnanjohtaja Erno Heikkinen, p. 044 777 3344
hallintojohtaja Anniina Niemelä, p. 044 588 9330

Tapahtumat: kulttuurituottaja Joni Kinnunen p. 044 511 9871

Tiedote pdf-muodossa.

 

 

 

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi