Ajankohtaista

Emäjoen tyyni vedenpinta Ämmän voimalaitoksen alapuolella heijastaa rannan puut ja laskevan auringon säteet lokakuussa 2019.
loka 21

Tarvitsemmeko vesivisiota?

Koko Oulujoen vesistön alueella Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla kartoitetaan yhteisen vesivision tarvetta. Jokaisella, joka kokee Oulujoen vesistön asian omakseen, on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä internetissä Webropol-kyselyn kautta.

”Sidosryhmiltä kerätään näkemyksiä vesistön käytöstä, sen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä konkreettisista kehitystoimenpiteistä. Näkemyksiä kerätään haastatteluilla, kyselyillä sekä työpajatyöskentelyllä. Käymme esimerkiksi jokaisessa alueen kunnassa keskustelemassa virkamiesten ja päättäjien kanssa”, sanoo Kainuun ELY-keskuksen vesistöasiantuntija Outi Hyvönen.

Visiotyössä tarkastellaan kaikkia vesistöä koskevia osa-alueita, kuten vesienhoitoa, kalataloutta, vesivaroja, vesistön virkistyskäyttöä, alueiden käyttöä, elinkeinoelämän ja matkailun kehittämistä, kulttuuriympäristöä ja -perintöä sekä vesistöjen suojelua. Selvityksellä halutaan tunnistaa eri osapuolten tavoitteet ja näkemykset.

Vastaa kyselyyn 17.11. mennessä osoitteessa http://bit.ly/vesivisio

Vesistöön liittyville yhdistyksille ja muille yhteisöille toteutetaan oma kysely, joka lähetetään sähköpostilla.

Esiselvitysvaihe meneillään

”Nyt teemme selvitys- ja visiotyötä, joka koskee koko vesistöä ja kattaa eri teemasisällöt tulevaisuuden näkemyksineen. Vastaavanlaisesta vesivisioista on saatu hyviä kokemuksia konkreettisine kehittämiskohteineen esimerkiksi Iijoen ja Kokemäenjoen vesistöissä sekä Iisalmen reitillä”, kertoo Kainuun ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Jari Pesonen.

Oulujoen vesistö yltää Oulujoen suistolta Hyrynsalmen ja Sotkamon reitin latvavesille. Esiselvitys koskee siten Oulun, Muhoksen, Utajärven, Vaalan, Puolangan, Paltamon, Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien aluetta.

Sidosryhmien kuulemisen lisäksi esiselvitysvaiheessa kootaan olennaiset Oulujoen valuma-alueeseen liittyvät suunnitelmat, hankkeet ja strategiat.

Esiselvityksestä 2,5-vuotiseen hankkeeseen

Esiselvityksen kustannusarvio on 40 000 euroa. Rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Kainuun ELY-keskus, joka vastaa selvityksen toteuttamisesta. Varsinaiseen visiotyöhön haetaan päärahoitus Euroopan unionin aluekehitysrahastosta. Hanke aloitetaan, mikäli esiselvityksen perusteella siihen katsotaan olevan yhteistä tahtoa ja tarvetta. Esiselvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2020. Varsinaisen hankkeen kesto tulisi olemaan noin 2,5 vuotta.

Varsinaisessa hankkeessa luodaan Oulujoen vesistön ominaispiirteisiin perustuva vesivisio ja edistetään vesistöalueen arvoa nostavia kehittämistoimenpiteitä. Visiolla voidaan ohjata vesistöjen moninaiskäytön kehittämistä ja suunnata voimavaroja tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.

Lisätietoja

Jari Pesonen, vesitalousasiantuntija, Kainuun ELY-keskus, jari.k.pesonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 023 861
Outi Hyvönen, vesistöasiantuntija, Kainuun ELY-keskus, outi.hyvonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 023 083

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi