Ajankohtaista

Laskukonettakin saattaa joutua käyttämään tilinpäätöksiä ja talousarvioita laadittaessa.
huhti 01

Sote-menot ja väistötilat kasvattivat Suomussalmen alijäämää

Suomussalmen kunnan vuoden 2018 tilikauden tulos oli 5,832 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa alijäämäksi oli arvioitu 2,907 milj. euroa. Ennakoitua huonompaan tulokseen vaikuttivat mm. Ruukinkankaan koulun väistötilat, Kainuun sotelle maksettava lisämaksuosuus sekä arvioitua suuremmat poistot ja arvonalentumiset. Oman toiminnan osalta kunta pysyi talousarviossa.

Puskureita on kuitenkin vielä olemassa. Taseessa ylijäämää on nyt yhteensä 12,107 milj. euroa (1 540 euroa/asukas).

Toimintatuottoja kertyi 8,9 milj. euroa ja toimintakuluja 66,9 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 57,3 milj. euroa, kun vuonna 2017 ne olivat 58,5 milj. euroa. Vuosikate oli 0,844 milj. euroa negatiivinen (-112 euroa/asukas) ja poistot ja arvonalentumiset 4,9 milj. euroa. Vuosikate ei ollut riittävä, sillä se oli -17,9 prosenttia poistoista. Kunnanvaltuuston asettama tavoite talouden hoidossa on, että vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen.

Vuoden viimeisen päivän maksuvalmius oli 60 päivää. Uutta lainaa nostettiin 1,0 milj. euroa. Vuoden lopussa lainakanta oli 12,965 milj. euroa (1 649 euroa/asukas). Määrä on valtakunnallista keskiarvoa alhaisempi.

Nettoinvestoinnit olivat 1,5 milj. euroa. Suurimpia investointikohteita olivat kaavateiden rakentaminen(305 000 €) ja Pitämän hiekkatekonurmi (150 000 €).

Väestön väheneminen ja työttömyys ovat edelleen suuria haasteita kunnalle. Vuoden 2018 lopussa kunnan väkiluku oli 7 862 asukasta. Asukasmäärä pieneni edellisvuodesta 189 henkilöllä. Vuonna 2018 keskimääräinen työttömyysprosentti oli 14,1.

Vuosi 2018 oli henkilövaihdosten vuosi. Uusi kunnanjohtaja aloitti työnsä kesäkuussa, matkailupäällikkö heinäkuussa ja tekninen johtaja elokuussa. Ruukinkankaan koulu siirtyi elokuussa väistötiloihin, samalla valmistellaan uuden Ruukinkankaan koulun rakentamista. Suomussalmi irtisanoi muiden Kainuun kuntien kanssa hallinnon tukipalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon osalta loppuvuodesta 2018. Sopimuksen ICT-palvelujen järjestämisestä kunta kuitenkin piti vielä voimassa.

Valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessaan.

Keväällä ja syksyllä järjestetään valtuustoseminaari, joissa pohditaan keinoja talouden tasapainottamiseksi.

Lisätietoja tilinpäätöksestä antavat kunnanjohtaja Erno Heikkinen, 044 7773344 tai erno.heikkinen@suomussalmi.fi ja talouspäällikkö Sirpa Kovalainen 044 7773375 tai sirpa.kovalainen@suomussalmi.fi

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi