Ajankohtaista

helmi 22

Tule Suomussalmelle palvelusihteeriksi tai työnjohtajaksi!

Suomussalmen kunnan tekniset palvelut hakee sekä työnjohtajaa että palvelusihteeriä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Haku tapahtuu Kuntarekry.fi-palvelun kautta 6.3.2019 mennessä.

Palvelusihteeri

Suomussalmen kunnan teknisten palvelujen alaisuudessa toimii tilapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvonta, ympäristötekniikka ja vesihuoltolaitos. Teknisen toimialan henkilöstömäärä on noin 100. Haemme joukkoomme palvelusihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Palvelusihteerin työtehtäviin kuuluu kaukolämpö- ja vesilaskutus, tilavuokrasopimuksien valmistelu ja tilavuokrien laskutus, maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelu esim. maanomistajatietojen haku ja lausuntopyyntöjen toimittaminen. Lisäksi palvelusihteerin tehtäviin sisältyy mahdollisissa muissa teknisen toimialan kokouksissa sihteerinä toimiminen sekä toimialan rekrytointien valmistelu.

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta, työkokemusta toimistotehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää tietoteknistä osaamista. Tehtävän hoitaminen edellyttää riittävän hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista osaamista. Lisäksi kokemus kuntaorganisaation toiminnasta ja muu kielitaito katsotaan eduksi paikkaa täytettäessä.

Työnjohtaja

Työnjohtajan työtehtäviä ovat Suomussalmen kunnan ja Suomussalmen Vuokratalot Oy:n kiinteistöjen kunnossapidon valvonta, korjaustarpeen arviointi, korjaustöiden suunnittelu, työnjohtotehtävät, kuukausipalkkalaisten laitosmiesten lähiesimiehenä toimiminen, työvuorolistojen laatiminen ja huoneistotarkastukset.

Työnjohtajan toimen kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään soveltuva ammattikoulututkinto, esim. kiinteistönhoitajan/laitosmiehen tutkinto sekä aiempi työkokemus toimialalta. Tehtävään valittavalta edellytetään osaamista LVIA -tehtävistä. Työn hoitaminen edellyttää kiinteistöautomaatiojärjestelmien käytönhallinnan osaamista, toimialan hyvää tuntemusta sekä näkemystä koko toimialan palvelujen kehittämisestä ja uusista palvelutuotannon tavoista.

Hakijalta odotamme aiempaa kokemusta kiinteistöjen kunnossapidosta ja kiinteistötaloudesta. Arvostamme myös hyviä henkilöstöjohtamistaitoja, aktiivista kehittämisotetta sekä kykyä toimia yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi kokemus kuntaorganisaation toiminnasta katsotaan eduksi paikkaa täytettäessä. Lisäksi hakijalta edellytetään hyviä tietoteknisiä taitoja, ajokorttia ja autonkäyttömahdollisuutta.

Lisätietoja molemmista tehtävistä antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

Suomussalmi