Maaseudun Sivistysliiton tuntituki jäsenjärjestöille

Maaseudun sivistysliiton logo (haettu msl.fi)

Maaseudun Sivistysliiton jäsenjärjestöt, kuten Suomen Kylät ja siihen liittyvät yhdistykset, voivat hakea taloudellista tukea järjestämilleen luennoille ja kursseille. Yhdistys voi järjestää tilaisuuden itse tai yhdessä jonkun toisen yhdistyksen, kansalais- tai kulttuurijärjestön kanssa.

Koulutustuen vaatimukset: Luennolle/kurssille tarvitaan vähintään seitsemän osallistujaa ja kouluttaja.

Tukea maksetaan aina 45 minuutin opintotunneilta. Huomaa, että ryhmätöillä voit nostaa opintotuntien määrää.

Vuonna 2023 koulutustuki on 25,00 euroa/opintotunti. Koulutuksia ei jaeta enää kursseihin ja luentoihin, vaan ne jaotellaan keston mukaan 1 – 5 oppituntia kestäviin koulutuksiin ja yli viisi tuntia kestäviin koulutuksiin. ​Koulutuksen voi edelleen jakaa useammalle päivälle. Tuki on aina korkeintaan 50% koulutuksen kuluista.

Luennolla/kurssilla tulee olla ennakkoon laadittu ohjelma.

Maaseudun Sivistysliiton tuen saamiseksi ohjelmassa tulee näkyä Maaseudun Sivistysliiton logo tai mainita yhteistyökumppaniksi Maaseudun Sivistysliitto.

Tuen saamiseksi tilaisuuksien järjestämisestä täytyy aiheutua kuluja. Kuluja ovat esimerkiksi tilavuokrat, opetuspalkkiot, kouluttajien ja osallistujien matkakustannukset sekä tarjoilut. Tuntituen hakee tilaisuuden kustannuksista vastaava rekisteröity yhdistys kahden kuukauden kuluessa tilaisuuden järjestämisestä. Maaseudun Sivistysliiton tukea ei voi hakea, jos koulutukseen on saatu Leader, ESR- tai muita EU:n rakennerahastojen rahoitusta tai muuta valtion tukea. Tarkemmat tiedot tuesta ja sen hakemisesta Maaseudun Sivistysliiton sivuilta:
https://msl.fi/koulutus/koulutustuki/

Suomussalmi